Przejdź do treści

Czysta energia

Dzięki inwestycji w instalację fotowoltaiczną ograniczysz rachunki za prąd do minimum. Dzięki różnym formom dofinansowania dodatkowo skrócisz czas zwrotu inwestycji. Oszczędzisz swoje pieniądze oraz zadbasz o środowisko.

fotowoltaika

dla biznesu

mikroinstalacje

dla rodziny

instalacje

dla rolnika

wielkoobszarowe

farmy PV

certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego nr OZE-E/27/000167/20

Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązaniach finansowych od 2013 roku.

Nasi klienci otrzymują kompleksowe rozwiązania w ramach których zajmujemy się doradztwem, projektowaniem optymalnego rozwiązania, pozyskaniem finansowania projektu, instalacją całości, sporządzeniem stosownej dokumentacji, gwarancją aż do rozszerzonej opieki pogwarancyjnej.

Stawiamy na bezpieczeństwo, jakość i niezawodność. Przestrzegamy norm bezpieczeństwa i wszystkich krajowych oraz branżowych przepisów w tym zakresie.

Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań ekonomicznych, ekologiczny i efektywnych (E3). 

fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna przynosi liczne korzyści dla użytkowników i środowiska. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji elektryczności, fotowoltaika jest ekologicznym i zrównoważonym źródłem energii. To klucz do niskich rachunków za energię elektryczną. 

pompy ciepła

 

Pompy ciepła to zaawansowane technologicznie urządzenia, które przynoszą wiele korzyści. Wykorzystując energię odnawialną, taką jak powietrze, wodę czy grunt, pompy ciepła efektywnie przekształcają ją w energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń lub produkcji ciepłej wody użytkowej. Zapewniają oszczędność energii, wygodę. Pompy ciepła i fotowoltaika to połączenie idealne dzięki któremu obniżysz koszty nawet o 80%

finansowanie

Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi partnerami przygotujemy najlepsze rozwiązania finansowania instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, samochodów elektrycznych czy stacji ładowania (kredyt, leasing, pożyczka). Dedykowane oferty skierowane do osób prywatnych, firm i instytucji. 

elektromobilność

 

To przyszłość dzięki niższym kosztom eksploatacji, wyższemu komfortowi podróżowania i znacznie niższemu negatywnemu wpływowi na środowisko

magazyn energii

 

Gromadzenie i przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej aby móc z niej skorzystać w okresie wzmożonego zapotrzebowania. Dzięki magazynom energii zwiększamy swoją autokonsumpcję.

klimatyzacja

 

Oferuje wiele korzyści, które przyczyniają się do naszego komfortu i dobrej jakości życia. Klimatyzacja zapewnia przyjemne warunki wewnątrz pomieszczeń nawet w gorące dni, umożliwiając nam uniknięcie przegrzewania się i utrzymanie optymalnej temperatury.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

dla biznesu

Nieskończona i darmowa energia słoneczna dla biznesu jest jednym z najważniejszych tematów poruszanych wśród prezesów, dyrektorów finansowych i dyrektorów operacyjnych na całym świecie. Odnawialne Źródła Energii stanowią podstawę Energetycznego "Zielonego Ładu" forsowanego przez Unię Europejską. Koszty energii elektrycznej są wysokie i wciąż rosną. Prognozy mówią o dalszej tendencji wzrostowej. Dlatego firmy na całym świecie sięgają po energię słoneczną, aby zmniejszyć koszty operacyjne a zaoszczędzone środki ponownie zainwestować w swoją działalność. W Polsce energetyka słoneczna stanowi dla biznesu jeden z elementów przewagi konkurencyjnej. Wkrótce stanowić będzie jednak niezbędny element przetrwania w konkurencyjnym otoczeniu.

REDUKCJA KOSZTÓW

zwiększenie zysków

Największa pojedyncza korzyść z energii słonecznej dla firm pojawia się co miesiąc w rachunku za energię elektryczną. Energia słoneczna zapewnia radykalną redukcję kosztów prowadzenia Twojego biznesu w zakresie wydatków na energię. Dzięki odpowiedniemu podejściu inwestycyjnemu instalacja fotowoltaiczna generuje zyski dla inwestora.
Obniżenie kosztów przejścia na energię słoneczną zależy od wielu czynników, w tym lokalizacji, pory dnia ze szczytową aktywnością, branży Twojej firmy i wielkości obiektów na których można zamontować instalację. Firmy, które odniosą największe korzyści z przejścia na energię słoneczną to te, które mają wystarczająco dużo miejsca dla systemu o odpowiedniej wielkości aby pokryć ich zapotrzebowanie na energię, wystarczającą ilość światła słonecznego do wytworzenia energii elektrycznej oraz profil zużycia wymagający energii w godzinach szczytu produkcyjnego instalacji. Mikroinstalacje do 50kWp zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

ZIELONA ENERGIA

podstawa "Zielonego Ładu"

W dzisiejszym klimacie biznesowym zrównoważony rozwój i przewaga konkurencyjna są ze sobą bardzo ściśle powiązane (zwłaszcza z rosnącym naciskiem na zarządzanie środowiskiem i działania o obniżonej emisji dwutlenku węgla). Energia słoneczna nie tylko obniża koszty energii elektrycznej Twojej firmy. Zwalnia środki finansowe na ponowne inwestycje w rozwój biznesu i innowacje. Może również przynieść firmie uznanie jako lidera branży w przestawianiu się z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii.
Przejście na energię słoneczną może również zwiększyć atrakcyjność firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej i partnera biznesowego szanującego środowisko naturalne. Wiele podmiotów opracowuje cele korporacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju, które wymagają prowadzenia interesów z innymi zrównoważonymi podmiotami. Z tej perspektywy Twoja inwestycja w energię słoneczną sprawia, że jesteś atrakcyjnym partnerem biznesowym dla ekologicznych klientów, a także spełnia wymagania państwowe i samorządowe oraz inwestorów instytucjonalnych.

DOFINANSOWANIE

dźwignia finansowa

Instytucje finansowe oferują szereg atrakcyjnych form finansowania instalacji fotowoltaicznych i innych inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Ten portfel kredytowy dla akcjonariuszy tych instytucji ma wysoki stopień pewności z uwagi na stabilność i przewidywalność aktywów. Formy finansowania to między innymi kredyty inwestycyjne (dedykowane a więc o niskim oprocentowaniu i prowizji), leasing instalacji fotowoltaicznych aż po kredyty ratalne dla mniejszych podmiotów. Solenergo posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansowania różnych przedsięwzięć biznesowych jak i prywatnych. Wraz z naszymi sprawdzonymi partnerami jesteśmy wstanie przygotować dla Twojej firmy optymalne rozwiązanie finansowe na zakup instalacji fotowoltaicznej.  

W ramach prowadzonej firmy można starać się również o dofinansowanie np. w ramach programów Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (w skrócie FEnIKS) na lata 2021-2027, programu FENG, dotacje w ramach Krajowego Planu Odbudowy czy Regionalnych Funduszach Europejskich. 

Wykres: skumulowana moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce (opracowanie własne na podstawie raportu SBP Polska PV, IEO, PIE, URE, ARE, RE)

Wykres: średnia roczna cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (źródło: URE)

Wykres: średniomiesięczne ceny rynkowe energii elektrycznej (źródło PSE)

Wykres: średnia ważona cena brutto energii elektrycznej wraz z dystrybucją dla wszystkich grup G (źródło URE, URE,  prognoza GE, GE). 2023*- cena do 2000kWh i po przekroczeniu zużycia 2000kWh. 2024**- cena taryfowa

Pytania jakie trzeba sobie zadać przed inwestycją w instalację fotowoltaiczną:

 • ile energii elektrycznej zużywa Twoja firma?
 • jak należy sfinansować inwestycję w instalację fotowoltaiczną?
 • czy przysługują Ci dotacje na zakup instalacji fotowoltaicznej?
Instalacje tworzymy tylko z najlepszych komponentów:

Rachunek za energię elektryczną jest coraz większy? Mamy na to sposób.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

dla rodziny

Każdy dom jest wyjątkowy. Każda instalacja jest wyjątkowa.

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym klientom niezwykle wysokiej jakości, niezawodne, bezpieczne i konkurencyjne usługi w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Solenergo stara się ewoluować wraz z duchem czasu. Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem. Osiągamy to poprzez wysoką jakość wykonania oraz przyjazną i sprawną obsługę. Nasze ekipy montażowe posiadają wieloletnie doświadczenie w instalacji nawet najbardziej wymagających systemów fotowoltaicznych. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty (UDT, SEP) gwarantujące klientom bezpieczeństwo naszych usług.

Montowane systemy jakie oferujemy kompletujemy tylko ze sprawdzonych komponentów. Każdy montowany element posiada niezbędne certyfikaty. Pracujemy na dedykowanych dla fotowoltaiki komputerowych programach projektowych. 

Zaufanie i polecenia naszych klientów są dla nas najważniejszą wartością. 

System wsparcia dla osób inwestujących w mikroinstalacje PV:

 • brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50kWp

 • brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej

 • brak opłaty za przyłączenie do sieci i montażu licznika dwukierunkowego

 • ujednolicona stawka VAT 8% na instalacje fotowoltaiczne

 • system net-billingu premiujący wykorzystanie energii na własny użytek

 • bezzwrotna dotacja Mój Prąd 5.0 w wysokości do 58 000 zł (do 23.12.2023)

 • zwolnienie dotacji Mój Prąd z podatku PIT

 • możliwość odliczenia kosztów budowy mikroinstalacji od podstawy opodatkowania

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

dla rolnictwa

Powstaje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych w rolnictwie. Dlaczego? Bo to się bardzo opłaca (zwłaszczam tam gdzie zużycie energii elektrycznej jest wysokie np. produkcja mleczna, hodowla drobiu itp.)  

Rolnik jest prosumentem (produkuje i konsumuje energię elektryczną) i korzysta z rozliczeń w formie opustów.

Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych i solarnych z PROW oraz z krajowego programu „Agroenergia”obsługiwanego przez NFOŚiGW.

25% ulga w podatku rolniczym

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego – 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji). W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

Podsumowanie:

 • Ulga wynosi 25% od kwoty podatku rolnego i można rozliczać ją przez okres 15 lat;
 • Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika;
 • Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja;
 • Z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.
Agroenergia

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjenci:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
 • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25 wynosi 200 mln zł, z czego 170 mln zł przeznaczone na bezzwrotne dotacje, a 30 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 20% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 30 kWp (ale nie więcej niż 15000 zł) lub 13% w przypadku instalacji o mocy od 30 do 50 kWp (ale nie więcej niż 25000 zł).

Podsumowanie:

 • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25000 tys. zł
 • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Uwaga:

 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.
 • W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd
 • Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie NFOŚiGW

Rolnik jako Prosument

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy OZE, przedsiębiorcy stali się prosumentami na takiej samej zasadzie jak osoby fizyczne.Nadwyżki energii są magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną.Wyprodukowana przez instalację nadwyżka energii jest odbierana bez dodatkowych opłat od Operatora Sieci Dystrybucyjnej w proporcji 1 wyprodukowanej nadwyżki oddajemy a 0,8 odbieramy w razie potrzeby ( dla instalacji <10 kWp) lub 1 oddajemy, 0,7 odbieramy (dla instalacji od 10kWp do 49.9 kWp)

Odliczenie podatku VAT 23%

Rolnicy będący czynnymi podatnikami podatku VAT i jednocześnie wykorzystujący fotowoltaikę na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obowiązuje 23% stawka VAT. Na zasadach ogólnych mogą jednak ten podatek odliczyć. 

Wzrost wartości gospodarstwa

Odnawialne Źródła Energii to technologia przyszłości dostępna już dziś. Badania dowodzą, że inwestycja w instalacje fotowoltaiczne (oraz inne z OZE) podnoszą wartość gospodarstwa ponad kwoty zainwestowane. Gospodarstwo staje się nowoczesne, wydajniejsze i bardziej komfortowe na co dzień. 

TWOJA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

w praktyce

Konsultacja

Znając dotychczasowy poziom zużywanej energii elektrycznej określimy optymalną moc Twojej instalacji oraz rodzaj zastosowanych komponentów.
Direction Arrows
Krok 2

Spotkanie

Spotkamy się w dogodnym dla Ciebie terminie i podpiszemy umowę sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Ustalimy dogodny termin montażu.
Direction Arrows
Krok 3

Uruchomienie

Złożymy za Ciebie niezbędne dokumenty w Zakładzie Energetycznym w celu wymiany licznika na dwukierunkowy i uruchomienia produkcji energii elektrycznej
Direction Arrows
Krok 5
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, przez formularz on-line lub do odwiedzenia naszej siedziby

Siedziba Warszawa

obszar centralny

ul.Bartnicza 6 lok. 1U
03-358 Warszawa

Oddział Katowice

obszar południowy

ul.Klimczoka 9 lok. 3
40-857 Katowice

solenergo@solenergo.pl

+48 534-030-700

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

  Jestem zainteresowany/-ana
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zapoznałem/am się z Polityką Prywatności obowiązującą w Solenergo - Hossa sp. z o.o.

  WIDEO SPOTKANIE

  Rozwiązanie "covidowe" - jak to działa?
  Kontakt z nami – zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się obok i umów się z doradcą na dogodny termin rozmowy on-line.
   
  Link do spotkania – 30 minut przed spotkaniem wyślemy na Twój adres e-mail link do rozmowy wideo wraz z wytycznymi. 
   
  Co potrzebujesz? – zarezerwuj sobie 30-60 minut na merytoryczną rozmowę. Przygotuj 3 ostatnie faktury za energię elektryczną lub sprawdź swoje zużycie roczne.
   
  Rozmowa nie różni się prawie niczym od tradycyjnego spotkania oprócz tego, że odbywa się z wykorzystaniem współczesnych technologii. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowany jest odpowiedni Dystans.
  Konsultacje wideo są całkowicie bezpłatne
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  „Każde marzenie dane jest nam wraz z mocą potrzebną do jego spełnienia” – Richard Bach

  Zaczekaj,

  Znasz już nasz prosty i szybki kalkulator instalacji fotowoltaicznej?