Przejdź do treści

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli informacyjnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SolEnergo – Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartniczej 6/1U (“Spółka”) jako administratora danych, w celu prowadzenia marketingu, w tym przekazywania mi informacji o produktach i usługach Spółki. Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w celu poznania potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (przekazywanie treści marketingowych z wykorzystaniem telefonu)

Wyrażam zgodę na przedstawianie przez  SolEnergo – Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartniczej 6/1U (“Spółka”) drogą telefoniczną lub za pomocą innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – informacji dotyczących ofert lub promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Zgoda uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Wyrażam zgodę na kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowo-marketingowe, dotyczące usług i promocji produktów SolEnergo – Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartniczej 6/1U stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

_______

Klauzula informacyjna

Informujemy, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Hossa Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest SolEnergo – Hossa Sp. z o.o. , ul. Bartnicza 6/1U, 03-358 Warszawa z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@solenergo.pl lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • realizacji zamówionej usługi kontaktu z przedstawicielem Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja zamówionej usługi,
  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych, w tym również w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem administratora. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługujące prawa

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.